View Project

Norwegian AI Directory

Lucidtech Deep Learning Expense Control API


Description:

Formålet med prosjektet er å utforske muligheten for å anvende selskapets egenutviklede maskinlæringsteknologi til bruk i automatisk kontroll av bilagsdokumenter innenfor regnskap. Løsningen vil avlaste og effektivisere repetitivt arbeid innenfor regnskap og lønn, og muliggjøre en langt mer effektiv utnyttelse av menneskelige ressurser. Vi anslår at største utfordring ved prosjektetableringen er å etablere et nært samarbeid med en kommersiell aktør/pilotkunde av løsningen. Dette vil være avgjørende for innsikt i bransjen samt være med på å styre den videre utvikling og kommersialisering av endelig løsning. Potensialet for anvendelse av prosjektresultatene anser vi som store. I løpet av prosjektperioden vil vi validere betalingsviljen fra flere aktører. Vi vil også utføre aktiviteter knyttet til videre markedsavklaring og kommersialisering av prosjektresultatet.


Project leader: Ståle Zerener Haugnæss

Started: 2017

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 50000

Institution: LUCIDTECH AS

Address: Oslo