View Project

Norwegian AI Directory

Forskerpool - Uppercase


Description:

Vi leverte i høst BIA-søknad med tittel Boligkjøpsassstenten. Vi benyttet bistanden i ForskerPOOL til: 1) å utforme en prosjektskisse og en BIA-søknad, 2) arbeidsmøter hvor vi presenterte, og fikk presentert relevant, dagsaktuell forskning innen maskinlæring og dyp læring


Project leader: Ole Christian Rynning

Started: 2017

Ends: 2017

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 65500

Institution: UPPERCASE AS

Address: Oslo