View Project

Norwegian AI Directory

Personalised preventive diabetes care solution


Description:

Bakgrunn: Diabetes er blitt en av de største helseutfordringer for hele verden. Diabetes behandling koster verdens samfunnet rundt $438 millarder årlig*. Det er 420 millioner diabetikkere i verden, 90% har type 2 diabetes. Type 2 diabetestilstand kan forbedres og senskader kan forebygges ved å regulere livsstilfaktorer som overvekt, diett og fysisk aktivitet. Det er også svært viktig at pasienten får hjelp til å holde blodsukkeret stabilt over tid. Utfordringen er at 1. Pasientene blir ikke informert veldig ofte etter diagnosen, hva det må endres og hvordan det skal endres? 2. Hva som må gjøres og til hvilken tidspunkt? 3- Nyttig informasjon er ikke lett tilgjengelig og kvaliteten på informasjonen er varierende. Nåværende behandlingsmetoder er standardisert, og er ikke tilpasset pasienten sykdomstatus og individuelle faktorer. I tillegg, savner pasienter et felleskap hvor likesinnede kan dele erfaring og få tips fra profesjonelle helsepersonell. Vi har en prosjekt-idé hvor vi skal bygge en digital løsning som gir en individuelt utviklet, fullt pesonalisert behandlingsplan for hver registrert bruker. Det bidrar til å forebygge forverring av diabetes tilstand og unngå senskader: 1- Skreddersyr forslag basert på pasientens sykdomstilstand og individuelle faktorer. 2- Hovedsakelig er fokus på ernæring og fysiske aktiviteter. 3- Gir motivasjon til pasienten slik at vedkommende følger legens instrukser og er bedre på self-kontroll. Ved bruk av IoT-enheter for kontinuerlig å følge pasientens tilstand og status (smart vekt for å måle BMI, kroppsfett, muskelmasse, smart klokker for aktivitetssporing og smart blodsukkermåler), Ved bruk av AI for å velge ut den riktige behandlingsmetoder og riktige doseringer av medisiner basert på pasientens fysiske og sykdoms tilstand. Ved bruk av dyp læring for å kontinuerlig utvikle metodene basert på oppsamlede data fra alle pasientene. *Harvard medical School


Project leader: Zy Kristoffersen

Started: 2018

Ends: 2019

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 16584

Institution: LION HEALTHCARE EUROPE AS

Address: Drammen