View Project

Norwegian AI Directory

SINTEF Petroleum Conference 2018. Opportunities in a digital upstream industry


Description:

Oppstrøms olje- og gassindustri omfatter undergrunnsdisipliner som boring, brønnteknologi, produksjon- og reservoarteknikk. Dette er tekniske disipliner med høy IT-kompetanse, men som trenger en arena for å få et dypdykk inn i hvilke muligheter den rivende digitaliseringsutviklingen fører med seg. Stordata, kunstig intelligens, robotikk og tingenes internett kan føre til dyptgripende endringer, muligheter og problemstillinger for bransjen. Dette er bakteppet for årets SINTEF Petroleum Conference med tema "Opportunities in a digital upstream industry". Hovedmålgruppen for konferansen er petroleumsindustri (både operatørselskaper og serviceselskaper), forskere fra nasjonale og internasjonale forskningsorganisasjoner og studenter. Vi ønsker å koble aktører innenfor petroleumsindustrien, som vanligvis ikke er sterkt opptatt av digitalisering, med de fremdragende miljøene innenfor digitale disipliner ved norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Det legges også opp til at man kan lære av andre bransjer som er langt fremme på den digitale arena, deriblant bankbransjen og finansteknologi. Målet er å sammen utforske de muligheter og problemstillinger som vil oppstå innenfor oppstrøms olje- og gassindustri når digitaliseringen for alvor gjør sitt inntog. Vi forventer å tiltrekke oss rund 150 deltakere.


Project leader: Roar Nybø

Started: 2018

Ends: 2018

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 1e+05

Institution: SINTEF AS

Address: Trondheim