View Project

Norwegian AI Directory

Forprosjekt Pilot T for Autonomous Mobility Enabler


Description:

Innføringen av autonome kjøretøy vil komme til innebære mange operasjonelle, tekniske og samfunnsmessige utfordringer. Autonome kjøretøy medfører muligheter for økt mobil frihet. Man kan jobbe og surfe mens man kjører. Konsekvensen kan bli flere biler på veien og større utfordringer med trafikkavviklingen enn i dag. Autonome biler kan redusere behovet for parkeringsplasser i byer, samtidig kan kjøretøyene bli sendt ut i trafikken uten sjåfør fordi parkeringsplassene er for dyre, eller man ikke fant noen. Dette vil generere mer trafikk og dårlig fremkommelighet. Autonome kjøretøy kan også bli stående fast med tekniske feil, eller manglende evne for å komme seg løs fra en trafikksituasjon. Entreprenører vil kanskje få enda mer å gjøre for å sikre fremkommeligheten på veien. Veimyndighetene vil kanskje få økte krav for å overvåke og kontrollere at veien har god fremkommelighet. For å sikre god fremkommelighet må de kanskje bruke mer ressurser til brøyting, strøing, salting og vedlikehold av veiene. Hvordan skal veiene instrumenteres i forhold til å sikre god fremkommelighet, sikker trafikkavvikling og trygge opplevelser for alle trafikanter. Hvordan skal neste generasjon kommunikasjonssystemer fra Telecom operatørene (5G) benyttes for å sikre fremkommelighet, trafikkstyring, kommunikasjon mellom biler med mer. Hvordan skal nød etatene operere med sine kjøretøy som kanskje er en blanding av manuelt styrte og autonome kjøretøy. Produsenter av spesialkjøretøy vil ønske å kunne utvikle kjøretøyene sine fra å være manuelle til å bli autonome. Hvordan skal myndigheten kunne simulere og måle effekten av autonome kjøretøy og bidra til en bærekraftig og sikker innføring av kjøretøyene? Forprosjektet vil verifisere gode forretningmodeller, teknisk plattform og realiseringplaner for en plattform som kan være en Autonomous Mobility Enabler, eller en plattform for muliggjører for bærekraftig innføring av drift av flåter med autonome kjøretøy.


Project leader: Olav Madland

Started: 2018

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 250000

Institution: APPLIED AUTONOMY AS

Address: Kongsberg