View Project

Norwegian AI Directory

Mini-konferanse og workshop innen temaet data mining og analyse


Description:

Teknova ønsker å arrangere en workshop med forelesningsserier og internasjonal deltakelse i Grimstad innen temaet data mining og intelligent data analyse. Fokusert vil i workshopen være på anvendelser av disse metodene i industri og samfunn. Kort om data mining og intelligent analyse av data: I en rekke ulike industrier og anvendelser samles det inn store mengder data. For å analysere disse dataene er det viktig å finne (skjulte) mønstre. For å gjøre dette på en effektiv måte kan en bruke metoder som kom mer fra kunstig intelligens, machine learning, statistikk og databasesystemer. Bakgrunn for valg av tema Teknova ønsker å arrangere en workshop innen dette temaet basert på signaler fra industrien, og det faktum at UiA allerede har en gruppe som arbeide r med områder som sammenfaller. Teknova gjennomførte høsten 2012, med finansiering fra VRI-Agder IKT, dialoger med en rekke bedrifter, samt UiA for å kartlegge interessen rundt temaet.


Project leader: Anis Yazidi

Started: 2013

Ends: 2013

Category: Øvrige forskningsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 50000

Institution: TEKNOVA AS

Address: Kristiansand