View Project

Norwegian AI Directory

NSG E2E - Et nytt system for autonom samhandling i logistikk


Description:

NSG E2E ser på all logistikk fra et helhetlig perspektiv og vha kunstig intelligens styrer all transport etter det som er mest effektivt og minst ressurskrevende. Dette krever enorme mengder data fra ulike oljeselskap, behandling av denne dataen og testing av utfall fra systemet basert på dataen. Et hovedprosjekt innebærer videreutvikling og ferdigstilling av de ulike modellene og IT-systemene som utgjør NSG E2E. Dette forprosjektet vil omhandle innhenting av dataen som muliggjør både utvikling, testing og forbedring av selve modellene. Forprosjektet omhandler også å etablere samarbeid med en rekke oljeselskap for å kunne få tilgang til denne dataen. Videre vil vi bruke ressurser på å velge ut egnete transportruter vi kan teste systemet på. Dette krever samarbeid med ulike transportselskap og flere baseselskap i Norsea Group. Målet er å lage en plan og tilrettelegge for et hovedprosjekt der vi skal implementere, teste og ferdigstille systemet hos Norsea Group sine baser i pilotskala.


Project leader: Nina Storesund Kriegler

Started: 2018

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 250000

Institution: KONCIV AS

Address: Sola