View Project

Norwegian AI Directory

Intelligent logistikksystem


Description:

Stangeland Maskin AS er vestlandets største entreprenørselskap, med hovedvekt på grunnarbeid. Vi har over tid levert bedre lønnsomhet enn våre konkurrenter, noe vi oppnår gjennom strømlinjeformede arbeidsprosesser. Nå har vi en målsetning om å digitalisere vårt logistikksystem ved hjelp av spesiallaget programvare med autonome egenskaper. Prosjektet har en forventet kostnad på 15 – 20 millioner kroner. Systemet skal bidra til å optimalisere vår logistikk knyttet til transport av både masser og utstyr. På den måten ønsker vi å redusere unødig kjøring med tyngre kjøretøy. Dette vil gi positive effekter både for samfunnet; redusert mengde tunge biler langs veiene; reduserte utslipp av klimagasser; og redusert lokalforurensing av svevestøv, samt for selskapet; 10 – 15 % reduksjon i drivstofforbruk; lavere energiforbruk; og øket utnyttelse av maskinparken. Systemet vil basere seg på avansert datainnsamling og -behandling, med innslag av autonome beslutningsledd og neurale nettverk. Prosjektet omfatter også avansert optimalisering av logistikk og maskinutnyttelse, helt ned til rutevalg og når på døgnet man utfører forskjellige oppdrag for å unngå kø og trafikk. Vi har så vidt kommet i gang med konseptutredning av systemet. Vi ser nå at Pilot-T kan bidra til at vi får utvidet systemet og implementert ytterligere avansert funksjonalitet ved samarbeid med forskende institusjoner. Dette bringer oss over til målet ved forprosjektet.


Project leader: Tor Kjetil Frøiland

Started: 2018

Ends: 2019

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 209960

Institution: STANGELAND MASKIN AS

Address: Sola