View Project

Norwegian AI Directory

Styrking av tverrfaglig klimarelatert marin forskning i Norge


Description:

StyrkNor er knyttet til EU prosjektet "Ocean Food-web Patrol, Climate Effects: Reducing Targeted Uncertainties with an Interactive Network", OCEAN-CERTAIN, som NTNU koordinerer. OCEAN-CERTAIN vil påvise og kvantifisere effekten av sammensatte påvirkningsfaktorer og tilbakemeldinger (feedback) og vise hvordan disse endrer funksjonalitet og oppbygningen av næringsnett og effektiviteten til den biologiske pumpen i ulike biogeografiske regioner, i Arktiske farvann, Patagonske havsystemet og Middelhavet. Dette vil gjøres ved å ta i bruk eksisterende modeller for økosystemer, litteraturbasert kunnskapsutvinning ved hjelp av kunstig intelligens, i tillegg til etablering av mesokosmos, laboratorieeksperimenter og feltstudier. OCEAN-CERTAIN vil så ta for seg sosioøkonomisk politikk og ledelsesproblematikk ved å benytte interaktive workshops for deltakende interessentgrupper. StyrkNor har ambisjoner om å forsterke klimarelatert marin forskning i Norge. Prosjektet vil samle et nasjonalt forskningsteam som er blanding av etablerte forskere fra flere disipliner som jobber mer eller mindre isolert fra hverandre per i dag, og unge forskere. Det vil legges en spesiell vekt til rekruttering av unge forskere ved å gjøre dem kjent med og involvere dem i OCEAN CERTAIN prosjektet. Disse skal oppnås gjennom i) 4 internasjonale workshoper i Norge, ii) deltagelse av unge og erfarne forskere sammen i strategisk viktige internasjonale forskningsaktiviteter og iii) spesielle dissemineringsaktiviteter med konferansedeltagelse og multimedia-web aktivitet. De 4 workshoper i Norge sikter på styrking av flerfaglig klimarelatert marin forskning i Norge, styrking av de samfunnsvitenskapelige og humanistiske komponentene til det marine forskningsmiljøet, styrking av sosioøkonomisk ekspertise i Trondheim og sammenknytning av forskningsmiljøene i Trondheim og Tromsø, og styrking av kunstig intelligens forskning for teknologisk støtte til klimarelatert marin forskning.


Project leader: Yngvar Olsen

Started: 2014

Ends: 2018

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 2100000

Institution: Trondhjem biologiske stasjon

Address: Trondheim