View Project

Norwegian AI Directory

Forbedring av effektiviteten i kollektivtrafikk ved bruk av big data og maskinlæring (IMPUTRA)


Description:

Målsetningen med forprosjektet er å ta kontakt med ekspertmiljøer og med brukere for å diskutere de ulike forskningsutfordringene vi ser for oss i hovedprosjektet. Når det gjelder systemarkitektur som skalerer bra vil det tas kontakt med ekspertmiljøer på Big Data. Aktuell kandidat for dette er deltagere i SINTEFs konsernsatsing SmartLearn. Når det gjelder problemstillinger knyttet til maskinlæring og utarbeidelse av statistiske modeller for passasjerflyt er aktuell kandidat AI lab'en ved NTNU. Når det gjelder problemstillinger knyttet til personvern, vil det være aktuelt å konsultere andre løsninger som baserer seg på innsamling av data som kan inneholde persondata (Wi-Fi trafikk, Bluetooth, nummerskilt m.fl.) og gjennomgang av regelverket. Når det gjelder diskusjoner knyttet til tjenester og applikasjoner basert på statistikk fra systemet, er det mange potensielle aktører som er aktuelle, inkludert busselskaper, fylkeskommuner, NSB m.fl. Basert på den innsamlede informasjonen og kunnskapen fra disse diskusjonene, vil en mer detaljert plan for hovedprosjektet utarbeides. Det vil da også dannes en prosjektgruppe slik at den dekker hele verdikjeden fra det som trengs av FoU kompetanse til brukere. Forprosjektet vil inneholde følgende aktiviteter: -Gjennomføre møte med relevant miljø innen Big Data for å diskutere utfordringer og løsninger knyttet til systemarkitekturer som dekker prosjektets behov for skalering. -Gjennomføre møte med relevant miljø innen maskinlæring og statistisk modellering for å diskutere utfordringer og aktuelle metoder innen prosessering av dataene. -Gjennomføre møter med aktuelle brukere av systemet for å diskutere deres behov for tjenester og applikasjoner. -Sammenfatte konklusjonene fra diskusjonene og utforme hovedelementene i IPN prosjektet. -Knytte til seg aktører med ulike roller og komplementær kompetanse for å danne et konsortium.


Project leader: Tor Rune Skoglund

Started: 2018

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 250000

Institution: FOURC AS

Address: Trondheim