View Project

Norwegian AI Directory

Forprosjekt: Kartlegging og prediksjon av bevegelsesmønstre basert på lokasjonsdata i telenettet, AI og korrelerende datakilder


Description:

Forprosjektets hovedmål, er å forberede og forankre et konsortium for et utviklingsprosjekt, som i skal bidra i utviklingen en globalt kommersiell tilgjengelig løsning for Mobilitetsanalyse, i tråd med GDPR. Målet med hovedprosjektets løsning er å utnytte muligheter i et næringsutviklingsprosjekt og gjennom forsking og utvikling levere løsninger som vil hjelpe samfunnsaktører til å få kontinuerlig innsikt i befolkningens reisemønstre og på den måten bedre fremkommelighet, øke sikkerhet og måle effekt av tiltak knyttet til reduksjon av Co2 i forbindelse med mobilitet og transport.


Project leader: Karle Stangeland

Started: 2018

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 250000

Institution: DELFI DATA AS

Address: Stavanger