View Project

Norwegian AI Directory

Samordnet transporttjeneste for Tilrettelagt Transport


Description:

Involvere brukere til pilotering For best mulig resultat ut av forprosjektet ønsker vi å involvere reelle brukere med reelle behov og erfaringer fra eksisterende løsninger. På den måten vil maskinlæringssystemet lære og dermed forbedre seg i denne fasen. En viktig aktivitet i forprosjektet blir derfor å gjennomføre nye møter med både Oslo og Akershus Fylkeskommune og deres tjenesteytere i dag, blant andre Samres som koordinerer TT-tjenester i både Norge og Sverige. Samres har forøvrig også som plan å videreutvikle sitt TT-system, så et potensielt samarbeid med dem vil være til stor fordel for prosjektets tidsplan med tanke på iverksetting og vedlikehold. Research & Utvikling I forprosjektet vil det også være behov for å arbeide med teknologien. Vi vil sette opp en veldig enkel versjon av en skalerbar maskinlæringsmodell, som predikerer etterspørselen av TT, hvor mange mennesker som trenger transport, korrelert med hvor mange biler som du trenger, som «proof of concept», for å sjekke om vi er på riktig vei. Videre vil vi også utarbeide et forslag til systemarkitektur for systemet som kan implementeres. Selv om vi utvikler løsningen for TT ser vi også muligheten for å benytte systemet for å løse andre “transport” oppgaver, som flåtestyring rundt store byggeplasser. Kostnader og finansiering for et tiltenkt hovedprosjekt I forprosjektet vil vi beregne kostnadene for neste fase av realiseringen. Hovedsakelig vil dette bli rundt implementasjon, vedlikehold og drift av denne løsningen for Oslo og Akershus Fylkeskommune.


Project leader: Mark Alan West

Started: 2018

Ends: 2019

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 225200

Institution: BOUVET NORGE AS

Address: Oslo