View Project

Norwegian AI Directory

WENN - søknad SME instrument fase 1


Description:

Wenn AS har utviklet en løsning som vil digitalisere kundereisen for innmelding, vurdering, saksbehandling og utbetaling av erstatningskrav fra forsikringsselskaper av mindre skader. Løsningen vil gjøre forsikringskrav prosessen enklere, raskere og smartere. Bedriftens visjon er å revolusjonere forsikringsmarkedet ved å sette kunden i sentrum og la kunden definere alle aspekter ved forsikringer. Målsettingen er å introdusere løsningen mot erstatningskravs prosessen for mindre skader, og deretter skalere løsningen mot hele verdikjeden for forsikringer. Applikasjonen er basert på «state of the art» kunstig intelligens (AI) og maskin læring teknologi som digitaliserer og optimaliserer innmelding, vurdering, behandling og utbetaling av forsikringskrav. For kunden bidrar løsningen til: • Raskere håndtering av erstatningskrav: Kunden vil se en dramatisk reduksjon av ventetiden kombinert med en betydelig forbedret brukeropplevelse • Lavere pris: Kunden vil oppleve at prisen på forsikringen reduseres grunnet en mer effektiv erstatningskrav prosess og en mer nøyaktig vurdering av erstatningskravene. • Sikkerhet: Løsningen er sikker ut i fra datasikkerhet, kryptering transaksjoner og styring. EU-PROSJEKTETS IDE WENN har utviklet og testet ut en prototype. Prototypen er testet i markedet mot utvalgte kunder for å sikre opplevd funksjonalitet. WENNs målsetting blir å teste applikasjonen i markedssegmentet en ønsker å introdusere løsningen i, optimalisere løsningen og utvikle en plattform og en forretningsmodell som gjør det mulig å skalere produktet til flere markedssegmenter og markeder.


Project leader: Tor Arne Johnsen

Started: 2018

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 50000

Institution: WENN AS

Address: Sandnes