View Project

Norwegian AI Directory

Deep Learning approaches to credit scoring


Description:

Etter innføringen av EUs nye betalingstjenestedirektiv (PSD2) i 2018-2019, vil banker kunne få tilgang til transaksjonsdata fra andre banker når nye kunder søker om lån, hvis kundene godkjenner slik innhenting av data. Disse dataene vil gi banker bedret mulighet til å vurdere nye kunders kredittverdighet sammenlignet med dagens situasjon, der bankene kun har tilgang til offentlig tilgjengelige data (ligningstall, betalingsanmerkninger og regnskapsopplysninger) og informasjon fra lånesøknaden i vurderingen. Dype nevrale nettverk ("deep learning") har de siste årene revolusjonert maskiners evne til bl.a. å klassifisere bilder og oversette tekst. Disse metodene evner i større grad å nyttiggjøre seg av tilgjengelige data enn tradisjonelle statistiske metoder som f.eks. logistisk regresjon, og dette har resultert i prediksjonsmodeller med betraktelig bedre yteevne. Dette forskningsprosjektet vil fremskaffe ny kunnskap om anvendelse av «deep learning»-teknikker på transaksjonsdata med mål om å betydelig forbedre bankens kredittvurderingsprosess, og dermed også øke bankens lønnsomhet og konkurranseevne.


Project leader: Leif Kylling

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1701000

Institution: SPAREBANKEN MØRE

Address: Ålesund