View Project

Norwegian AI Directory

Selvlærende ruteoptimalisering for skip


Description:

Innovasjonsprosjektet skal utvikle selvlærende ruteoptimalisering for skip basert på bruk av operasjonelle data, numeriske modeller og maskinlæring. Det finnes flere kommersielle løsninger i dag for dette, men det er få eller ingen løsninger som baserer ruteoptimalisering på kontinuerlig bruk av operasjonelle data. Ruteoptimaliseringen skal gi anbefalt hastighet og kurs under de til enhver tid gitte vær- og sjø-forhold slik at man ankommer på forventet tidspunkt (rutetabellen) med lavest mulig drivstofforbruk for hele reisen og samtidig ivaretar nødvendig maritim sikkerhet. Ideen er derfor å anvende numerisk optimalisering basert på data fra tilgjengelige sensorer, værdata og numeriske modeller av fartøy, energisystem og miljøkrefter. Prosjektet er sammensatt av partnere med komplementær kompetanse fra skipsdesign, utstyrsleverandører, sluttbruker og forskningsmiljø med maritim domenekunnskap på transport og energisystem. Innovasjonen vil bli testet på ett av de nye fartøyene til Havila Kystruten som er under bygging og vil bli integrert i broløsningen som blir levert av prosjekteier Norwegian Electrical Systems.


Project leader: Svein Peder Berge

Started: 2019

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 6000000

Institution: NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS

Address: Bergen