View Project

Norwegian AI Directory

Multimodal Reisemønsteranalyse


Description:

Prosjektets overordnete mål er å utvikle og pilotere et system som frembringer ny og forbedret statistikk over folks reisemønster. Systemet baserer seg på innsamling av Wi-Fi trafikkdata ved hjelp av Wi-Fi monitorer installert i busser, på ferjer og ved stativer for bysykler, i tillegg til informasjon fra andre kilder som måtte være tilgjengelig som APC data og sanntidsdata. Statistiske algoritmer og maskinlæringsalgoritmer vil bli benyttet for å beregne og prediktere reisemønster og passasjerflyt. En storskala pilot som skal implementeres i Stavanger vil være sentral i prosjektet, og prosjektet vil adressere flere forskningsutfordringer. 1) Innsamling, anonymisering og kvalitetssikring av store datamengder må gjøres på en effektiv måte og tilpasset integrering med data fra andre kilder og videre statistisk prosessering. 2) Statistiske algoritmer må utvikles for å beregne statistikk for reiser med overganger, der ulike typer kollektivtransport benyttes, og der kollektivtrafikk benyttes sammen med tilbud om leie av bysykler. 3) Maskinlæringsalgoritmer vil benyttes for å prediktere reisemønster basert på trening med innsamlete data. 4) Applikasjoner som benytter seg av statistikken skal utvikles. 5) Hvordan eierskap til den type data og statistikk som dette prosjektet generer kan inngå i ulike aktørers forretningsmodell vil utredes. Informasjonen som frembringes av prosjektet vil ha stor nytteverdi for å kunne tilpasse transportløsninger til tilgjengelig kapasitet og etterspørsel gjennom optimalisering av rutenett, forbedrete informasjonstjenester for passasjerer og utvikling av fremtidsrettete transporttjenester.


Project leader: Jan Erik Håkegård

Started: 2019

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 4824000

Institution: FOURC AS

Address: Trondheim