View Project

Norwegian AI Directory

Digitalisert støymålingsnettverk med avanserte kundetjenester


Description:

Støy er et betydelig samfunnsproblem i hele verden. Det er estimert at støy koster det norske samfunnet 14 milliarder kroner årlig i tapt produktivitet og tapte leveår. Det er derfor påkrevet med måling av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet, fra flyplasser, havner og terminaler, veitrafikk etc. Slike virksomheter trenger å holde støyen innenfor gitte grenseverdier, naboer og andre berørte har behov for å følge opp overskridelser og støyende hendelser og myndigheter trenger mer effektive metoder til å følge opp regelverk, konsesjoner og krav. Norsonic vil med dette prosjektet frembringe en fremtidsrettet og konkurransedyktig produktportefølje innen støy/miljø-overvåking basert på de siste teknologiske nyvinninger innen «cloud computing», avansert data-analyse og kunstig intelligens. I prosjektet skal vi utvikle et avansert støymålingssystem basert på et nettverk av sensorer som kommuniserer med hverandre og med en nettsky. Ved hjelp av avanserte algoritmer vil vi analysere målingene på nye måter for å hente ut mer informasjon om støyen enn i tradisjonelle støymålingssystemer. For gjennomføring av prosjektet vil vi ha et utstrakt samarbeid med fagmiljøene ved SINTEF Digital. For å få impulser til hvilke detaljerte funksjoner som skal legges inn i systemet vil vi innhente informasjon fra noen av våre internasjonale markedsrepresentanter og internasjonale nøkkelkunder. Brukerinvolvering vil sikres ved utprøvinger på et bygge- eller anleggsområde. Dette prosjektet vil i stor grad bidra til å effektivisere ivaretakelsen av de behov og krav som er nevnt ovenfor. Støyende virksomheter kan få bedre oversikt over hva som forårsaker støy, og hvilke tiltak som kan redusere støyen. Naboer kan få varsel om overskridelser, og myndigheter informasjon om kravoverholdelse. Over tid vil det kunne bidra vesentlig til å redusere de problemer som støy forårsaker.


Project leader: Marthe-Lene Gravdal

Started: 2019

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 8470000

Institution: NORSONIC AS

Address: Lier