View Project

Norwegian AI Directory

UPSKILL


Description:

Mangelfull innsikt i individers faktiske kompetanse og virksomheters reelle kompetansebehov skaper utfordringer i mange sammenhenger. Eksempler på utfordringer er kostbare ansettelsesprosesser, feilansettelser, mangelfull evne til omstilling av ansatte, mangelfull innsikt i beste retning for egen kompetanseutvikling og utfordringer ved å bestemme relevant innhold i kurs, læringsmateriell og etterutdanning. Formålet med prosjektet er å introdusere en global nettverksplattform som knytter sammen individer, virksomheter og læringstilbydere, og som sørger for automatisk bred kartlegging av kompetanse uavhengig av bransje. Ved å utvikle metoder for automatisk identifisering og klassifisering av kompetanse, skal vi analysere forskjellen mellom individers faktiske kompetanse og virksomheters reelle behov. Dette skal resultere i en mer optimal matching av individer, virksomheter og læringstilbydere og derved en bedret funksjon i det totale kompetansemarkedet. For å oppnå en fungerende nettverksplattform av verdi for både individer, virksomheter og læringstilbydere er det avgjørende at vi i prosjektet skaper en ny infrastruktur for dynamisk og storskala etablering av kompetansevektorer og matching. Dette innebærer FoU-utfordringer ved å utvikle effektive metoder for å 1) generere en representasjon av et individs kompetanse, 2) kartlegge faktisk kompetansebehov for å utføre en gitt funksjon, og 3) matche tilgjengelig kompetanse med en virksomhets reelle kompetansebehov. Metodene skal være kommersielt anvendbare, robuste, selvlærende og bransjeuavhengige, noe som både øker prosjektets kompleksitet og originalitet. For å løse nevnte utfordringer har vi etablert et solid samarbeid med ledende forskere innen maskinlæring, kompetanseprofilering, samt etikk og personvern. Inntektsstrømmen som resultat av prosjektet vil være salg av lisenser fortrinnsvis til store bedrifter (over 1000 ansatte) i markedene Skandinavia, øvrige Europa og Sørøst-Asia.


Project leader: Andreas Ruud Fosnæs

Started: 2019

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 16000000

Institution: CONEXUS AS

Address: Drammen