View Project

Norwegian AI Directory

Neste generasjons analyseverktøy for overvåkning av hav- og kystområder


Description:

Dette innovasjonsprosjektet skal utvikle en løsning som automatisk tolker data fra flybåren kyst- og havovervåkning for blant annet kartlegging av fiskeriaktiviteter, karakterisering av oljesøl og søk-og-redningsoppdrag. Løsningen skal implementeres på bemannede overvåkingsfly, men også i droner med lang rekkevidde og avanserte sensorer. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norwegian Special Misson (NSM), som utvikler og produserer overvåkningssystemer for fly, Andøya Space Center (ASC), som leverer avanserte dronetjenester til en rekke formål, og Norsk Regnesentral, som utvikler AI-løsninger for blant annet tolkning av bildedata. Droner representerer meget store fordeler for overvåking av kyst- og havområder i form reduserte kostnader og støtte for svært lange operasjoner. Helt avgjørende er at dronene kan operere uavhengig i lange perioder. Utfordringen er at dronen ofte befinner seg utenfor radiokontakt, og at det ikke er kapasitet til å overføre mengden sensor-data via satellitt. Automatisk tolkning av sensordataene om bord i dronen er derfor nødvendig. I prosjektet vil vi utvikle løsninger for automatisk tolkning av sensor-data fra flybåren kyst- og havovervåkning. Vi vil basere løsningene på nyere forskning innen kunstig intelligens, ofte omtalt som «deep learning» (dyp læring). Innovasjonen vil bli blant annet bli benyttet til å effektivisere analysen av sensor-data fra dages bemannede fly, men også være en helt sentral komponent for bruk av droner til havovervåkning.


Project leader: Jostein Trones

Started: 2019

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 6800000

Institution: NORWEGIAN SPECIAL MISSION AS

Address: Ullensaker