View Project

Norwegian AI Directory

Forretningsmodeller og avansert sensorbasert tilstandskontroll (FAST)


Description:

Digitaliseringen av maritim næring foregår i stadig økende hastighet, og det er sterkere fokus enn noen gang på å få en bærekraftig skipsfart både i Norge og internasjonalt. Det er flere aktører som i dag jobber med løsninger for tilstandskontroll av maritimt utstyr og en fellesnevner for disse ser ut til å være at prediksjon av tilstand ofte er basert på enkel tidsserieanalyse med forhåndsdefinerte alarmgrenser. Dagens løsninger benytter i liten grad nye muligheter i maskinlæring og avanserte algoritmer som kan beskrive tilstanden for utstyret i sanntid. Kombinert med et stadig økende antall sensorer gir dette nye muligheter innen automatisk tilstandskontroll. I tillegg kan man dra nytte av utstyrsleverandørenes (OEM) erfaring og kunnskap om egne produkter bedre enn hva utstyrsnøytrale tredjepartsaktører (og generiske overvåkningssystemer) kan levere. Prosjektets idé er å utvikle og implementere et system der utstyrsleverandørenes produktkunnskap overføres til kunstig intelligens som benyttes til tilstandskontroll og beslutningstaking om bord og på land. Dette er en innovasjon i verdensklasse som øker konkurransekraften for en utstyrsleverandør nasjonalt og internasjonalt. Gjennom økt innsikt i produkters faktiske bruk og automatiske tilstandsmål, kan en produsent og utstyrsleverandør bidra til å veilede sluttkunden til bedre bruk av produktet, eksempelvis bidra til et bruksmønster som vil kunne virke livsforlengende og/eller vedlikeholdsreduserende. For utstyrsleverandører vil denne innovasjonen kreve en endring og utvikling av forretningsmodeller for å kapitalisere innovasjonen. Selv om teknologien nå er av tilstrekkelig modenhetsgrad, så utfordrer dette dagens forretningsmodeller. Dette gir utstyrsleverandøren en mer aktiv rolle også når utstyret er installert og i bruk, og styrker og muliggjør nye forretningsområder hvor leverandøren kan spille en enda mer aktiv rolle innen service og vedlikehold.


Project leader: Ole Magnus Hjellset

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 9750000

Institution: BRUNVOLL AS

Address: Molde