View Project

Norwegian AI Directory

HoloCare Cloud


Description:

HoloCare Cloud, er en skyløsning som skal tilby kommersialiserbar klinisk visualisering for planlegging av -og veiledning under laparoskopisk leverreseksjon og kirurgisk behandling av medfødte hjertefeil hos barn, ved bruk av holografiske 3D-briller og maskinlæring for automatisert bildesegmentering. Våre tjenester skal via en sikker oppkobling mot en skyløsning muliggjøre en global markedsplass for norskutviklede løsninger for pasientspesifikk holografisk visualisering. Per i dag går standard visualisering av pasientens anatomi for diagnostikk og planlegging av operasjon ut på å bla gjennom snittbilder fra volumopptak fra CT og MR på todimensjonale skjermer. I de tilfellene hvor en ønsker en 3D-modell av et organ, vises denne også som et manipulerbart objekt på 2D-skjermer, eller stereoskopisk på 3D skjermer og ved bruk av polariserte briller. I HoloCare har vi utviklet prototyp-løsninger som benytter Microsoft HoloLens til å visualisere og manipulere 3D-objekter som hologram. Disse ”proof of concept” applikasjonene gir brukeren en helt annen virkelighetsopplevelse av pasientens spesifikke anatomi enn det dagens 3D-visualisering på flatskjerm gjør. HoloCares løsninger åpner dermed opp for en helt ny måte å kommunisere visuell informasjon på, samtidig som den muliggjør en unik form for samhandling mellom brukerne. Prosjektet HoloCare Cloud har til hensikt å videreføre våre «proof of concept»-applikasjoner for Mixed Reality-basert visualisering av 3D-anatomi for kirurgisk planlegging og navigasjon ved henholdsvis laparoskopisk leverreseksjon og reparasjon av medfødt hjertefeil. Disse prototypløsningene skal legges inn i en kommersiell løsning basert på skytjenester og automatisert generering av 3D-modeller for effektiv distribusjon og oppdatering til kunde, med så strømlinjeformet brukeropplevelse som mulig. Prosjektet er et samarbeid mellom Sopra Steria, Microsoft og Oslo Universitetssykehus.


Project leader: Ole Jakob Elle

Started: 2019

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 16200000

Institution: SOPRA STERIA AS

Address: Oslo