View Project

Norwegian AI Directory

Brukervennlig, smart og robust 3D kamera med skybaserte tjenester


Description:

Formålet med Intelli3D er å ta frem en serie nye innovasjoner både på produkt og tjenestesiden som vil muliggjøre en automatiseringsrevolusjon for SMB’er og netthandelsmarkedet. Ved å utnytte de siste forskningsresultatene innen kamerateknologi og maskinlæring, vil Zivid i samarbeid med SINTEF utvikle produkter og tjenester ideelt egnet for industrier preget av mindre struktur og raske omstillinger. De mest sentrale FoU-utfordringene vi regner med å møte er utvikling av metodikk knyttet til bruk av maskinlæring og skybaserte tjenester til å utvikle nye 3D-kameraløsninger for komplekse problemstillinger. Utgangspunktet for prosjektet er Zivid One, et 3D fargekamera som er spesielt egnet for robotikk og automatisering. Til tross for en god mottagelse i markedet, er det er et betydelig uforløst potensiale i denne teknologien som Intelli3D vil muliggjøre. Intelli3D vil dermed kunne ta Zivid fra en spennende nykommer til en etablert og viktig markedsaktør. Potensialet for anvendelsen er et marked i betydelig vekst. Robotikk vokste som marked i 2016-2017 med 31% i antall solgte roboter, hvorav 75% fortsatt går til "tradisjonelle" industrier. Det ligger derfor et betydelig markedspotensial innenfor "nye" industrier, og Intelli3D vil gjøre det mulig for Zivid å ta betydelige markedsandeler innen et marked som forventes å vokse til over 400 M€ i løpet av 7 år.


Project leader: Helene Schulerud

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 15117000

Institution: ZIVID AS

Address: Oslo