View Project

Norwegian AI Directory

Advanced 3D visualization and AR for industrial operations


Description:

Idé: Se for deg følgende fremtidsscenario: En arbeider på et prosessanlegg i drift skal ut for å justere en ventil på et rør. Hun setter på seg vanlig arbeidsutstyr og i tillegg en AR-hjelm, før hun beveger seg til aktuelt område, visuelt rettledet av hjelmen. Den identifiserer og oppdaterer kontinuerlig hva hun ser, med informasjon fra en rekke sensorer tegnet inn. Hjelmen viser henne ventilen som skal justeres, og når hun gjør det blir bildet umiddelbart oppdatert med ny informasjon fra sensorer inne i røret, og hun kan visuelt se effekten av justeringen i sanntid. Med AR-hjelmen har hun begge hendene frie til å utføre arbeidet. Samtidig kan en ikke-tilstedeværende ekspert følge hennes posisjon i en nettleser, se det hun ser, og støtte henne i arbeidsprosessen. For å lykkes med prosjektet har vi satt opp følgende delmål: 1) Robust gjenkjenning av 3D-geometrier fra 3D-skanning og 2D-bildedata AR-enheter lager sine egne 3D-verdenskart av sine omgivelser. Utfordringen er å gjenkjenne objekter fra CAD-modellen i AR-enhetens verdenskart, både for å kunne gi informasjon om det konkrete objektet og for å støtte (2) i å lokalisere brukeren i CAD-modellen. 2) Lokalisering og 3D-sporing i komplekse omgivelser i sanntid Kombiner informasjon fra detekterte objekter med lokalisering-og sporingsfunksjonalitet i AR-enheten for robust og nøyaktig lokalisering (posisjon og synsretning) av brukeren i CAD-modellen. 3) Visualisering av store mengder sanntids-sensordata på en intuitiv måte Utvide situasjonsforståelsen ved intuitiv sanntidsvisualisering av sensordata fra den sentrale datamodellen. 4) Rask sanntidsvisning av 3D-geometri Det kreves en løsning som skalerer, både mht. antall brukere og mengde data per bruker, installasjon samtidig som den lar seg tegne på an AR-enhet med begrensede ressurser. 5) Integrasjon av sanntidsvideo, sensordata-visualisering og 3D-geometri i en AR-modul Det kreves en løsning som fungerer godt både på 2D-skjerm og på 3D-AR-hjelm/-brille.


Project leader: Milad Mobarhan

Started: 2019

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5000000

Institution: COGNITE AS

Address: Bærum