View Project

Norwegian AI Directory

Teknologiforum 12. november 2018: Bli en del av det nye smarte næringslivet


Description:

Teknologiforum er et årlig faglig arrangement for medlemmene i Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og aktører fra næringsliv, akademia og samfunnsinstitusjoner. Det overordnede målet er å dele forskningsbasert kunnskap som kan bidra til innovasjon og en bærekraftig omstilling av norske virksomheter, samt være en møteplass for forskningsmiljøer, private og offentlige virksomheter. Årets tema er smart næringsliv og på programmet står eksperter og forskere innen digitalisering, 5G, kunstig intelligens og autonome systemer. Blant foredragsholderne er Claire Taylor (Institutt for energiteknikk), Patrick Waldemar (Telenor), Walter Qvam (Digital Norway), Torbjörn Holmström (Volvo), Morten Dalsmo (Sintef), Hilde Lowett (Teknologirådet), Olav Madland (Applied Autonomy). Anne Kjersti Fahlvik fra Forskningsrådet deltar i en panelsamtale sammen LO, NHO og Innovasjon Norge. Arrangementet er utformet for å gi deltakerne svar på spørsmål som: - Hvordan kommer man som enkeltbedrift videre med digitalisering og automatisering? - Hvordan sørger vi for at utviklingen blir trygg for menneskene som skal leve med den? - Hvilke kunnskapsmiljøer kan bidra i utviklingen av norske bedrifter? Digitalisering og automatisering muliggjør både omstilling til et bærekraftig samfunn og nye, mer effektive og ressursbesparende måter å drive produksjon og tilby tjenester på. Utfordringen er at mange styrer, ledere og ansatte i private og offentlige virksomheter mangler kompetanse om hvordan man skal gå i gang med digitaliseringen og hvordan vår arbeidshverdag kommer til å endres fremover. Med Teknologiforum ønsker NTVA å bidra til å gi deltakerne det det store bildet, peke på verktøyene for å komme seg videre og invitere til dialog. Kunnskapen vil bli delt videre i NTVA kanaler i etterkant. NTVA ønsker også at arrangementet bidrar til oppfølging av Næringslivets perspektivmelding og Digital21, og utvikler grunnlaget for et strategisk NTVA-prosjekt med arbeidstittelen «Smart næringsliv».


Project leader: Hans Kåre Flø

Started: 2018

Ends: 2019

Category: Øvrige andre

Sector: Øvrige

Budget: 50000

Institution: NORGES TEKNISKE VITENSKAPSAKADEMI NTVA

Address: Trondheim