View Project

Norwegian AI Directory

- Nye innovasjoner og bedrifter fra hjerneforskning


Description:

Prosjektsammendrag NNN i 2019-2020 -NNN vil utvikle Innovate Neuroscience, et program som aksellererer bedriftsetableringer fra hjerneforskning gjennom å tilby etablerere en personlig mentor som veileder forskere/klinikere hvordan de kan kommersialisere sin forskningside. Programmet blir et samarbeid mellom NNN som prosjektleder, Helseinnovatørskolen, Inven2, UIO Life science, Helseinkubatoren Aleap og ShareLab. -NNN vil arrangere 6 møteplasser hvert år som sikrer hjerneforskere, leger og næringslivet en arena for å utvikle nye samarbeidsprosjekt. Formålet er flere FoU søknader til NFR/EU og flere kliniske studier som gjennomføres i Norge. -For å øke antall innovasjonsprosjekt som leveres til Inven2 vil NNN vil bidra til å koble næringsivet i nettverket sammen med EU/UIO Scientia fellows post.doc ved medisinsk fakultet/UIO. Målet i 2019/2020 er å sikre 85 EU/Scientia fellows post.doc stillinger et innovasjonselement i prosjekter med næringslivet/mentorer. -Digital satsing med medlemmer i NNN for å utløse nye innovasjoner Inven2 har i de siste årene mottatt et økende antall forskningsresultater og innovasjonsideer der ny digital teknologi er en viktig del av innovasjonen. Spillteknologi, Virtuell / Augmented og Mixed Reality, Maskinlæring, Kunstig Intelligens, Big Data, Digitale sensorer, Deep learning, og Internet of Things er teknologier som i økende grad bidrar til innovasjon. NNN vil sammen med medlemmene, identifisere og stimulere forskningsmiljøer der tverrfaglig samarbeid og bruk av digital teknologi vil fremme innovasjon -Koble NTNU miljøet som medlem i NNN med Innovasjonsprogrammet SPARK Norway. Forskere som blir tatt opp i SPARK Norway-programmet, får veiledning fra mentorer, milepælsbasert finansiering, rådgivning og opplæring. Målet med SPARK Norway-programmet er å få mer innovasjon ut av grunnforskningen. Nansen vil søke å koble NTNU sammen med UIO miljøet som er en del av Spark Norway i dag


Project leader: Bjarte Reve

Started: 2019

Ends: 2019

Category: Øvrige andre

Sector: Øvrige

Budget: 800000

Institution: NANSEN NEUROSCIENCE NETWORK

Address: Oslo