View Project

Norwegian AI Directory

Bayesian machine learning strategy for oil and gas production networks.


Description:

Mål for prosjektet er å utvikle en strategi for maskinlæringsbaserte modeller av olje og gass produksjonsnettverk. Produksjonsnettverket starter ved oljebrønnenes grenseflate mot oljereservoaret og slutter med separering av olje, gass og vann i prosessanlegget ved produksjonsplattformen. Det har vært en rask utvikling i innhenting og distribuering av måledata fra produksjonsnettverkene. Dette har skjedd i takt med en økende interesse for maskinlæring og kunstig intelligens. Men, vi ser at de praktiske anvendelsene i olje og gass-produksjon har vært vanskelige å realisere. Utfordringene skyldes begrenset informasjonsinnhold i dataene, og at dataene kommer på en form som er krevende å utnytte fullt ut. Solution Seeker ønsker å benytte maskinlæring og kunstig intelligens til å besvare spørsmål som «Hva skjer i prosessen nå?», og «Hvordan vil prosessen reagere på endringer i kontrollvariablene?». Første steg mot realisering av dette, er å utvikle en modelleringsstrategi som kombinerer teoretisk kunnskap, ingeniørerfaring, og prosessdata i samme modell. Strategien må produsere hardføre modeller som tydelig kommuniserer usikkerhet i estimatene. Disse modellene vil kunne ta roller som ekspertkommentator for prosessens tilstand, sparringspartner i analysearbeid, og rådgiver til optimering av prosessens innstillinger. Forskningen i prosjektet vil gjøres på data fra felter som Solution Seeker samarbeider med, og vil settes ut i pilotprosjekter underveis der det er hensiktsmessig. Arbeidet utføres i tett samarbeid med Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo. Metodene som anvendes vil primært være kunstige nevrale nettverk og Bayesiansk statistikk. Resultatene fra arbeidet vil gå inn i kjernen av Solution Seeker sitt produkt ProductionCompass AI. Her vil det bli brukt til å gi innsikt i prosessens oppførsel, og til å optimere produksjonen.


Project leader: Bjarne Grimstad

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1912000

Institution: SOLUTION SEEKER AS

Address: Oslo