View Project

Norwegian AI Directory

RagnaRock Geo utvikler kunstig intelligens verktøy for seismisk tolkning


Description:

RagnaRock Geo benytter maskinlæring for å utvikle et tolkningsverktøy som skal assisterer lete-eksperter når de tolker 3D-kart av undergrunnen (seismikk). RagnaRock Geo har vist at tolkningsverktøyet deres kan spare 6 måneder av den tradisjonelle tolkningsprosessen. Programvaren har generert stor interesse hos oljeselskaper, fordi den bidrar til å kutte store deler av det tidkrevende repetative arbeidet til lete-ekspertene. Dermed får lete-ekspertene mulighet til å fokusere på de verdiskapende delene av tolkningsarbeidet og mer tid til grundig analyse. Dette tillater også analyse av større og flere områder, hvilket er med på å øke sannsynligheten for at oljeselskapet finner olje og gass. Tidsbesparelsene alene tilsvarer lønnskostnader på omlag NOK 500 000 per lete-ekspert årlig, mens den økte sannsynligheten for olje- og gassfunn har en mye høyere verdi. Innovasjonsgraden i dette prosjektet er svært høy da RagnaRock Geo evner å utnytte det fremste innen forskning på maskinlæring for å løse et kompleks problem innen geologi og geofysikk. Selskapet har bygget opp et team som er i en unik posisjon til å løse nettopp disse utfordingene. RagnaRock Geo sitt fokus på dyp maskinlæringskompetanse gjør at selskapet kan sikte mot en nisje i markedet hvor det er stort behov for gode løsninger, men hvor det er veldig få som har kompetanse til å lage løsningene. Selskapet sparrer ukentlig med verdensledende miljøer fra Institutt for Geovitenskap og Petroleum, NTNUs AI-lab (forskningssenter som tar sikte på å bringe all forskningsinnsats innenfor AI sammen) og NTNUs Entreprenørskole. Forskningsmiljøene bidrar til at RagnaRock Geo kan lage et verdensledende kommersielt produkt, som er sentralt for selskapets vekst og ekspansjon.


Project leader: Marit Bjerkreim

Started: 2019

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1000000

Institution: RAGNAROCK GEO AS

Address: Oslo