View Project

Norwegian AI Directory

Koble.co | en europeisk markedsplass for studentrekruttering


Description:

Koble.co har som mål å bli den ledende europeiske markedsplassen for studentrekruttering. I dag tilbyr vi bedrifter et web-basert rekrutteringsverktøy og talent-CRM for å tiltrekke, følge opp og ansette studenter, mens studenter besøker markedsplassen for å finne nye karrieremuligheter og søke på jobber. Tjenesten brukes av norske pilotkunder, selskaper med mellom 10 og 1500 ansatte på nasjonalt nivå. Vi har også samarbeid med flere norske student-arrangerte karrieredager, som er med på å styrke vår forankring på norske campuser. Med støtte fra STUD-ENT ønsker vi, i samarbeid med NTNU, å utvikle og validere et maskinlæringsbasert anbefalingssystem. Dette systemet vil gi en mer effektiv og nøyaktig matching av studenter og bedrifter basert på eksisterende, proprietær data. Teknologisk utvikling legger til rette for validering av nye forretningsmodeller og videre ekspansjon til det nordiske markedet. Støtten vil også gi grunnlegerne av Koble.co mulighet til å jobbe fulltid med oppstarten, fremfor å starte i jobb som konsulenter etter endt utdanning ved NTNU.


Project leader: Petter Haga

Started: 2019

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1000000

Institution: POPTION AS

Address: Oslo