View Project

Norwegian AI Directory

Salmogram - Kamerasystemer og kunstig intelligens for kontinuerlig individbaserte oppfølging av laks


Description:

Teamet bak Salmogram har utviklet en maskinlæringsalgoritme til anvendelse på bildedata for å identifisere og følge enkeltindivider over tid innen lakseoppdrett. Algoritmen koblet til kamerateknologi og bildedatabase for fisk utgjør «Salmogramsystemet». Systemet har oppnådd TRL 4 etter en gjennomført demonstratortest hvor det ble målt en presisjon på 88% på individgjenkjenning. Videre har teamet laget to kameraløsninger for å sikre nødvendig bildedata. Løsningene anvendes i en test i samarbeid med NOFIMA og RealTek ved NMBU hvor Salmogram har bygd opp en database benyttet i deres forskningsarbeid. Salmogramsystemet skal gi aksjonsbasert beslutningsstøtte til driftsledere i hele verdikjeden. Dette ved å samkjøre bildegjenkjenning av individ med bla. deres genetikk, kjønn, størrelse og vekt. Resultatet leveres i et format driftsledere vil kunne optimalisere innsatsfaktorer som fôr, vannstrøm o.l., og følge prosessen på et individnivå. Hensikten med StudENT FORNY er å gjennomføre en større pilot for systemet hvor vi skal demonstrere evne til effektiv og automatisert datainnsamling, og en 94-99% nøyaktighet på databehandlingen, hvor målet å utløse større pilot med krevende, fremtidige kunder. Innen målmarkedet i Norge estimeres potensialet til 5 millioner NOK årlig per aktør, hvor det er tre store aktører i Norge innenfor dette segmentet. Potensialet oppskaleres ift. antall fisk som følges og tjenester som bygges på. Et velykket StudENT prosjekt vil sørge for at man har verifisert resultater som kan støtte opp videre kommersialisering og pilotprosjekter som kan være med på finansiere utviklingen Salmogram i etterkant av prosjektperioden.


Project leader: Mathias Elvestad

Started: 2019

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1e+06

Institution: AKVANTI AS

Address: Lier