View Project

Norwegian AI Directory

Sentient Finance AS - Prediksjon av finansielle begivenheter


Description:

Prosjektet bygger på en masteroppgave ved handelshøyskolen i UiA, som gikk ut på å finne økonomisk bedrageri i bedrifter basert på kunstig intelligens og deres finansregnskap. I prosjektet fikk studentene hjelp av en PhD student ved CAIR til å utvikle algoritmen. Mennesker mister fort oversikten når informasjonsmengden øker, og søker ofte etter å finne generaliserte og forenklede beskrivelser av hvordan systemer fungerer. For en AI er det stikk motsatt. Den vil få en økt forståelse med økt mengde informasjon. Samtidig søker den etter å finne en sammenheng mellom samtlige variabler i datasettet, og på bakgrunn av dette skape en spesialisert beskrivelse av systemet som hensyntar all informasjon den er gitt. Prosjektet skal predikere finansielle begivenheter ved bruk av kunstig intelligens. Finne tydelige trender som går igjen i store datamengder og bruke disse for å letter kunne predikere fremtiden opp til 3 år frem i tid. Formålet med prosjektet er å utvikle en algoritme som reduserer arbeidsmengden og risikoen, samt øker presisjonen på bedriftsanalyse for til de gjeldende kundene. Utfordringene i prosjektet er innsamling, håndtering og prosessering av store datasett (big data), samt å utvikle en algoritme som klarer å skape en presis sammenheng mellom bedrifters finansregnskap, og hvordan disse bedriftene i fremtiden vil utvikle seg. Teamet består av 4 personer, hvor 2 har fagbrev og bachelor/master innen mekkatronikk/kjemi, samt en eMBA. Videre har de også erfaring som team/avdeling/drifts-leder. De 2 andre har master i IT, hvor en tar PhD innen AI og den andre har erfaring som software developer. Profilering via universitetet, samt sparring med mentorer vil øke sannsynligheten for at bedriften lykkes. Et bidrag vil være utslagsgivende for at bedriften skal kunne lykkes, dette fordi bedriften er avhengig av kapital for å kunne gjennomføre sine mål.


Project leader: Rolf Enver Lampe Bjørnstad

Started: 2019

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 999890

Institution: SENTIENT FINANCE AS

Address: Lindesnes