View Project

Norwegian AI Directory

Analysis and optimization of a floating bridge with emphasis on structural behaviour and aerodynamic effects


Description:

Prosjektet kan oppsummeres i følgende milepæler: 1. Gjennomgang av aerodynamiske laster på brubjelker, pga. vindkast (turbulens), virvelavløsning og den gjensidige påvirkningen mellom vind og konstruksjon (aeroelastiske krefter). 2. Global numerisk modellering og analyse av flytebrua med både aero og hydrodynamiske laster: frekvensplan analyser, tidsplan analyser, ekstremverdi estimater av styrende design parameterne, og følsomhetsstudier for bruoppførselen under forskjellige vindfelt egenskaper. 3. Lokal Computational Fluid Dynamics (CFD) modellering av luftstrømmen rundt brubjelken. 4. Kobling av globale og lokale modeller i et integrert system. 5. Litteraturstudium og uttesting av eksisterende maskinlærings metoder på måledata av vind (og bølger) og tilhørende bruvibrasjoner, for å effektivt modellere koblingen mellom disse. 6. Utvikling av en optimaliseringsalgoritme for å analysere og videre optimalisere formen til brukassa for Bjørnafjorden. Metoden skal kunne brukes også med andre input data, dvs. for andre fjordkryssinger og andre bru typer. Prosjektet vil blant annet føre til at man lettere oppdager beregningsfeil, unøyaktigheter og ineffektiviteter, noe som vil bidra til å redusere kostnader og usikkerheter som slike banebrytende konstruksjoner naturligvis innebærer.


Project leader: Jungao Wang

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 1719000

Institution: STATENS VEGVESEN

Address: Lillehammer