View Project

Norwegian AI Directory

Maskinlæring i dokument behandlings prosesser. Integrering av maskinlæring i Xait Porter sin dokumentbehandlings programvare.


Description:

Xait har utviklet en unik posisjon innen dokument prosessering og automatiserings bransjen, våre systemer har til en viss grad perfeksjonert den tradisjonelle automatiseringsprosessen for dokument produksjon. Vi ser dog at det skjer store teknologiske nyvinninger innen maskinlæringsfeltet som kan utnyttes i dokument prosessering og produksjon. Maskinlæring kan radikalt forbedre måten bedriftene behandler det massive volumet av dokumenter i sine organisasjoner. Maskinlæring refererer til et felt av datavitenskap som gjør at datamaskiner kan "lære" uten å bli programmert. Teknologien skal kunne analysere dokumentstruktur og innhold for å klassifisere dokumenter i henhold til felles likheter og egenskaper. For eksempel kan maskinlæringsverktøyene oppdage dokumenttyper ved å identifisere åpenbar terminologi. Etter hvert som maskinlærings teknologien forbedres, vil dokumentinnspillingsprogramvaren få muligheten til å "lese" og forstå friformet tekst ved å inkorporere naturlig språkbehandling (NLP). NLP gjør det mulig for datamaskiner å forstå og tolke menneskers språk, slik at dokumenter kan behandles med begrenset manuell innblanding. Maskinlæring for dokumentbehandling er fortsatt en spirende teknologi, og vi har kun sett glimt av hvordan denne nye teknologien vil automatisere og sikre dokumenthåndtering og arbeidsflyt. For oss som leverer programvare for dokumentbehandling er det ikke bare kritisk at vi henger med i denne utviklingen men at vi også ligger i forkant, vi har alle naturlige forutsetninger for å ta en posisjon, da vi allerede besitter unik kunnskap og kompetanse relatert til dokumentbehandlingsprosessen. Målet er således å utvikle et dokumentprosesserings verktøy fundamentert på kunstig intelligens/ML, som effektivisere og forbedre dokument behandlingsprosessen.


Project leader: Eirik Gudmundsen

Started: 2019

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1e+05

Institution: XAIT AS

Address: Stavanger