View Project

Norwegian AI Directory

Intelligent, AI og skybasert plattform for organisering, samhandling, kommunikasjon, akkreditering under store arrangementer


Description:

I dag arrangeres det tusenvis av ulike arrangementer, det være seg innen sport, kultur, annet frivillighetsarbeid, politikk etc. - Feks. under fotball VM i Russland trengte de ca 20 000 frivillige hjelpere for å kunne gjennomføre arrangementet. Disse skulle rekrutteres, koordineres, kommuniseres med etc. i dag benyttes ofte enkle verktøy som Excel eller tradisjonell programvare (som ikke lærer og forbedrer seg selv) for denne jobben. Disse systemene er ikke GDPR complient, sårbare for menneskelige feil), tar ikke optimale effektive valg, er ikke bruker vennlig, har store utfordring mht sikkherhet. Utvilsomt vil fremtidens systemløsninger være bygget på kunstig intelligens (AI/KI/ML) som blant annet vil gi oss mulighetene til å se mønstre i store data mengder – og ta bedre valg. Vi som mennesker har begrensede evner til å se slike mønster (for eksempel 20 000 deltakere* 5000 punkter*30 dager vil gi data strukturer vi ikke har mulighet til å fange opp). Ved hjelp av avansert dataanalyse og ML tror vi at vi kan utvikle mer effektive prosesser, både mht tid og ressursbruk – kanskje vi ved bedre organisering kan gjennomføre arrangementet med kun 5 000 individer? dette vil redusere risiko betraktelig. Vårt system i dag har samlet store mengder data, fra tusenvis av arrangement, som kan benyttes som «læringsmiddel» for algoritmer (AI/ML moduler). Målet for prosjektet er således i utforske mulighetene for å utvikle en smartere løsning basert på AI enn det som eksisterer i dag.


Project leader: Ihab Timraz

Started: 2019

Ends: 2021

Category: Ukjent

Sector: Annet

Budget: 50000

Institution: Ingen

Address: NA