View Project

Norwegian AI Directory

Automatisert tidligvarsling av flom ved bruk av sensorteknologi og kunstig intelligens.


Description:

Prosjektet går ut på å etablere en reell og velfungerende løsning for å kunne predikere og varsle flom 1-3 dager før flommen faktisk inntreffer. Dette realiseres ved å plassere ut en stort antall sensorer i sentrale fjellområder og vassdrag i regionen, som bl.a. måler snødybde, fuktighet, vannføring, temperatur andre relevante parametere. Data rapporteres regelmessig fra sensorer via mobilnettet, og aggregeres i en sentral database. I tillegg hentes det data fra relevante værprognoser og satellittbilder. Kunstig intelligens vil brukes for å etablere prognoser for å predikere sannsynlighet for flom de påfølgende dager, samt gi større nøyaktighet på størrelsen av flommen.


Project leader: Ingvild Johanne Aarhus

Started: 2019

Ends: 2019

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 250000

Institution: INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD FOR NORD-GUDBRANDSDAL

Address: Sel