View Project

Norwegian AI Directory

Artificial Intelligence in financial crossboarder transactions. Efficiency compliance and PSDII.


Description:

I 2019 kommer hele finanssektoren til å gjennomgå radikale endringer, PSD II regelverket kommer til å snu hele næringen på hode og skape et stort paradigmeskifte i bransjen. Aktører ? som i utgangspunktet ikke er en del av den tradisjonelle finanssektoren er i ferd med å lansere betalingsløsninger globalt og lokalt som revolusjonerer måten vi tradisjonelt har overført verdipapirer. Samtidig som dette skjer øker også kravene fra myndighetene til transparente og sikre grensekryssende overføringer, særlig til land med lite bank infrastruktur, for å hindre finansiering av kriminell aktiviteter. Prosjektet har som mål å utvikle en digital løsning hvor vi eliminerer all form for kontant håndtering, hvor all grensekryssende overføringer til mindre sikre land skjer på en sikker måte, og en løsning hvor vi benytter oss av avansert dataanalyse og kognitive systemer for å sikre transparent og trygge utbetalinger/overføringer. I dag så skjer mye av utbetalingene via lokale telecom selskaper som vi har inngått avtaler med, både de og vi har enorme mengder med data som vi ønsker å benytte i prosjektet for å utvikle en algoritmebasert løsning for redusere / eliminere risiko knyttet til denne type overføringer. Ingen Norske aktører har utviklet en digitale effektive løsning for dette markedet, som er sterkt voksende. Med effektivitet legger vi både transparent, realtime overføring og økonomisk effektivt. Norske banker operer fortsatt på standarder fra flere tiår tilbake, hvor en overføring til utlandet tar flere dager, koster 100 kr + 100 kr i mottakerlandet, hvor midlene kun han hentes ut i bank (ikke e-wallet etc.), dette ikke er en bærekraftig modell når myndighetene nå åpner for at hvilken som helst aktør kan «hente» ut midler fra individers kontoer og sørge for overføringer (PSD II).


Project leader: Awale Jamac

Started: 2019

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 50000

Institution: TTC FINANS AS

Address: Oslo