View Project

Norwegian AI Directory

Komplett konsept for smarte nabolag. Nabolag som bygges med fokus på digitalisering og teknologi, energi og miljø, og fellesskap og deling.


Description:

Et nabolag er en liten verdensdel. Der bor alle storsamfunnets problemer, men også alle løsningene. Vi har tro på alt starter i de små samfunnene og at vi ved å skape smarte nabolag er med på å skape et bedre storsamfunn og en bedre verden. Det snakkes en del om smarte byer ? men vår erfaring er at en må starte med smarte nabolag for så å kunne bygge smarte byer. De siste årene har verden sett en teknologirevolusjon innen en rekke områder som for eksempel IOT, AI, VR, energieffektivisering, konstruksjonsteknologi, summen av utviklingen har gjort det mulig å kunne konfigurere løsninger for smarte nabolag som vi ikke har hatt tidligere. Et godt eksempel er utviklingen innen «smarte assistenter / talestyrte systemer», som potensielt, integrert i et bygg, vil kunne være med på å heve livskvaliteten for innbyggerne betraktelig. andre eksempler er løsninger innen fornybarenergi og smarte energi løsninger. Prosjektets visjon er å konfigurere, utvikle et full konsept hvor vi utnytter det nyeste innen IKT, metoder, verktøy og teknikker for å bygge fremtidens nabolag. Fokus områder er bærekraftige energisystemer, intelligente areal effektivitet løsninger, smarte løsninger i selve boligen som gir fremmer trygghet og utvikling, bærekraftige miljøløsninger, systemer for effektiv ressursutnyttelse gjennom for eksempel intelligente delingssystemer, integrerte og smarte løsninger innen helse, utdanning/læring - smarte assistenter. Vi har spesiell interesse for følgende teknologier for konfigurering av fremtidens smarte nabolag maskin / dyp læring, energieffektiviserende teknologier, dataanalyse, blockchain og programvaredefinerte prinsipper. Vi skal utvikle og utnytte nye modeller og algoritmer for intelligent energiledelse, sikkerhet, assistanse, læring og utvikling. Som utvikler er vi i en unik posisjon til å kunne utvikle framtidsrettede nabolag på en god måte, vi har mulighet til å involvere både teknologi utviklere og fremtidige beboere på et tidlig tidspunkt i arbeidet.


Project leader: Per Magnus Haugen Presthammer

Started: 2019

Ends: 2021

Category: Ukjent

Sector: Annet

Budget: 50000

Institution: Ingen

Address: NA