View Project

Norwegian AI Directory

Juridisk Fokusgruppe II


Description:

Inven2 AS, NTNU Technology Transfer AS og Vestlandets Innovasjonsselskap AS er partnere i denne søknaden. Søknaden bygger videre på arbeidspakker og struktur fra tidligere søknader og er basert på identifiserte behov og erfaringer opparbeidet hos både de søkende teknologioverføringsorganisasjonene (TTOer) og de andre TTO’ene. Partner-TTO’ene er de eneste TTOer som har jurister ansatt og det er derfor naturlig at vi driver et kompetanse- og nettverk med et juridisk fokus. Som i forrige prosjekt er det imidlertid et mål ikke bare å heve vår egen kompetanse, men i særlig grad å bidra til å forsterke forståelsen av juridiske spørsmål innen de temaer som arbeidspakkene adresserer ved samtlige TTOer i Norge. Prosjektet tar sikte på et samarbeid hvor søkerne bygger videre på deres interne og spesifikke juridiske kompetanse, ved å gå dypere inn i utvalgte emner som vil ha særlig betydning for kommersialiseringsprosjekter i de kommende år. Det vil være en vesentlig del av prosjektet å involvere interne prosjektansvarlige både hos søkerne og ved andre TTO’er, slik at den juridiske leveransen skreddersys prosjektenes krav og behov. Inven2 har rollen som prosjektleder og alle tre TTOer vil bidra inn i arbeidspakkene som partnere. Gruppen har samtidig et klart mål om å dele den ervervede kunnskapen med de øvrige TTOene i Norge, juridiske støttefunksjoner hos universitetene som ønsker seg kompetanse på området, samt avhengig av kapasitet og behov eventuelt interesserte forskningsmiljø.


Project leader: Helle Thorsen

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3712000

Institution: INVEN2 AS

Address: Oslo