View Project

Norwegian AI Directory

MAMA-K - dynamisk styring av partikkelstråling for effektiv kreftbehandling


Description:

Dette prosjektet, MAMA-K FoU, er tredje fase i et totalprosjekt med mål å gjøre stråleterapi, spesifikt protonstråling, vesentlig mer presis enn eksisterende løsninger med mål om at livskvalitet og overlevelsesgrad etter kreft skal øke og slik at vesentlig færre enn 11.000 mennesker hvert år vil dø av kreft bare i Norge. Selskapets forretningsmessige mål er å etablere en industriell virksomhet på Kongsberg for internasjonal markedsføring, salg og leveranse av MAMA-K-systemet. Prosjektet skal utvikle et styringssystem for strålebehandling, MAMA-K, som sikrer at stråledosene plasseres på ønsket sted i svulsten. En av forutsetningene for å få dette til er at systemet kompenserer for bevegelser fra hjerteslag, respirasjon, fordøyelse og andre funksjoneri kroppen. De sentrale samarbeidspartnerne er OUS Radiumhospitalet med sin kompetanse på klinisk område, Semcon Norge AS som bidrar innen kjernefysikk og systems engineering, UiO som stiller til rådighet protonlaboratorium og kompetanse på protonområdet, samt Onsagers AS som er spesialist på patentrettigheter. I foregående prosjektfaser er konseptet utviklet og patentert, og det er gjennomført en mulighetsstudie med viktige forskningselementer. Hovedkonklusjonen fra mulighetsstudien er at MAMA-K vil bidra til en signifikant bedre behandling av alle de grupper av kreftpasienter som ble analysert. I dette FoU-prosjektet, med varighet 2020 - 2022, skal det gjøres forskning, eksperimentell utvikling og testing slik at det i påfølgende prosjektfase kan bygges en fullskala prototyp for testing og kvalifisering. I den påfølgende og siste fase i prosjektet skal det bygges en komplett prototyp, som skal testes og kvalifiseres i perioden 2023-2024. Arbeidet er planlagt utført ved det kommende protonsenteret ved Radiumhospitalet. Kvalifisering for terapeutisk bruk kan gjøres når Radiumhospitalets protonstrålemaskin er klar for ordinær pasientbehandling. MAMA-K planlegges å være klar for ordinær pasientbehandling i 2025.


Project leader: Per H. Kleven

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 22675000

Institution: KONGSBERG BEAM TECHNOLOGY AS

Address: Kongsberg