View Project

Norwegian AI Directory

ANDWIS - Automated Non Destructive Weld Inspection in Splash/Subsea zone


Description:

På norsk sokkel er det et økende behov for tilstandskontroll av offshore stålplattformer i forbindelse med levetidsforlengelser. En av utfordringene i dag er å inspisere knutepunkter på bærestrukturen under vann, og spesielt rett under overflaten i skvalpesonen. Prosjektet skal derfor utvikle en inspeksjonsrobot for kontroll av sveisefuger i knutepunkter. Inspeksjonsdataene som innhentes er basis for integritetsanalyser, som er nødvendig for beregning av gjenværende levetid for plattformene. For å kunne gjennomføre en effektiv inspeksjon skal inspeksjonsroboten kunne plasseres ut ved inspeksjonsområdet hvor den holder seg fast, og skal deretter detektere, posisjonere, inspisere og loggføre inspeksjonsdata. Prosjektet skal samarbeide med SINTEF, som vil være ansvarlig for forskningen. De ligger langt fremme i forskningen innen inspeksjonsmetoden Eddy Current som benyttes for sprekkinspeksjon. Innsamling av data med inspeksjonsroboten krever en ny og pålitelig posisjoneringsteknologi. En kontinuerlig og presis måling av posisjonen er nødvendig for å kunne optimalisere inspeksjonen og for å dokumentere måleresultater presist og digitalt. I dag benyttes tradisjonelle kamera til dette. Ny kunnskap er nødvendig for å utvikle et 3D kamera som kan møte måleutfordringene i skvalpesonen på en god måte. SINTEF vil også være sentral innen dette området. Med moderne og forbedrede målemetoder vil eierne av plattformene få bedre data for å vurdere levetidsforlengelser på aktuelle plattformer. De vil få dokumentert tilstanden digitalisert hurtig, trygt og kostnadseffektivt.


Project leader: Geir Ingar Bjørnsen

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 16480000

Institution: OCEANTECH INNOVATION AS

Address: Trondheim