View Project

Norwegian AI Directory

Trygg og energioptimal autonom seilas


Description:

Innovasjonsprosjektet skal utvikle en generisk løsning for trygg og energioptimal autonom seilas for skip i sjøgang ved ulike driftsmoder. Prototypen skal testes på linefartøyet MS Geir for å effektivisere operasjonen og minske skade og tap av fangst. Prosjektet skal se på løsninger for å automatisk optimalisere lastfordeling, rorbruk og propellstigning/rpm under ulike driftskondisjoner slik at motor og propell opererer på optimalt driftspunkt. Settpunkt blir i dagens system i dag satt ut ifra forhåndsdefinerte kombinatorkurver for spesifikke kondisjon(er). Typisk er noen få kurver implementert, og operatøren må selv bestemme når det skal byttes mellom kurvene. Innovasjonsprosjektet skal utvikle ny metodikk for etablering av optimal lastfordeling mellom propellere, optimal rorbruk og optimale kombinatorkurver som inkluderer hybride fremdriftssystem, miljøkrefter, dragkrefter fra fiskeredskap og batterienes ladestatus. Løsningen skal gi automatisk regulering av lastfordeling, kombinatorkurver og kraftkilder basert på utviklet metodikk, algoritmer og løpende målinger. Løsningen skal inkludere kobling mot navigasjonssystem herunder automatisk kurskontroll. Løsningene skal implementeres i et styringssystem for autonom seilas. Løsninger for å forbedre hastighet og kurskontroll inkluderer bruk av måledata fra thrust, dreiemoment på aksel og krefter fra vinsjer. For linefartøy vil små forbedringer i hastighetsstyringen kunne gi store utslag under setting av line, der man med jevnere hastighet reduserer tap av agn og dermed øker fangst per kWh. For å oppnå tilstrekkelig tillit til komplekse programvarebaserte styrefunksjoner som støtter eller tar over oppgaver til kompetente operatører, kreves det testing der styresystemet utsettes for ulike scenarioer. I innovasjonsprosjektet skal det utvikles konsepter og løsninger for simulatorbasert testing, inkludert generering av scenarier og evaluering av resultater.


Project leader: Sigrid Marie Mo

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 13240000

Institution: BRUNVOLL AS

Address: Molde