View Project

Norwegian AI Directory

GreatView - Utsikt til mer enn du ser!


Description:

Create View vil tilby automatiserte løsninger og verktøy for å overvåke, analysere og gi beslutningstøtte mhp helse og velferd hos oppdrettsfisk. Den primære innovasjonen i dette omsøkte prosjektet, er å utvikle og tilby en bildescanner for dødfisk (CView Scanner) og å koble denne informasjonen med diagnostikk (agens, blod-/vevsparametere), produksjonsparametere og miljøregistreringer (CView Logger), samt levendefisk bilder fra merden (CView Eye) som samles i en stor database (BigData). Òg, å analyseres denne massive informasjonsmengden ved bruk av avanserte datatekniske metoder som kunstig intelligens (AI) og maskinlæring. Disse metodene gjør det mulig å nyttiggjøre seg alle den samlede informasjon for å lete etter sammenhenger som mennesket vanskelig kan analysere seg fram til, og i hvert fall ikke på den tiden som disse dataverktøyene bruker. I sum vil et slikt verktøy gi forbedret overvåkning og grunnlag for å fatte raske og analytisk baserte beslutninger til det beste for fiskens helse og velferd og oppdretterens produksjonen, før et fiskehelse problem eskalerer og kommer ut av kontroll. Det vil redusere økonomiske tap, bidra til økt lønnsomhet og ikke minst bidra til en bedre velferd for fisken i merden.


Project leader: Paul Steinar Valle

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5910000

Institution: CREATEVIEW AS

Address: Molde