View Project

Norwegian AI Directory

Datadrevet Anleggsplass


Description:

Bygg og anleggsprosjekter står for cirka 15,3% av de årlige klimagassutslippene i Norge. Av disse utslippene kommer ca. 11% fra maskinparken som benyttes i prosjektgjennomføringen. Totalt står dermed anleggsmaskiner for ca. 1,6% av de totale klimagassutslippene i Norge. Disse utslippene kan reduseres ved hjelp av bedre planlegging og drift på anleggsplass. I prosjektet Datadrevet Anleggsplass skal det oppnås en betydelig utslippsreduksjon ved å optimalisere kjøremønstre, koordinering og ressursutnyttelse av maskinparken. Ved hjelp av maskinlæring, ruteoptimalisering og kunstig intelligens skal det utvikles en løsning som i sanntid styrer maskinparken med utslippsreduksjon og effektivisering som hovedparametere. Dette prosjektet vil redusere utslipp på eksisterende anlegg og samtidig bane vei for fremtidige autonome og utslippsfrie anleggsplasser når teknologien for dette er klar.


Project leader: Lars Horn

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 9380000

Institution: SKANSKA NORGE AS

Address: Oslo