View Project

Norwegian AI Directory

Huddle Intelligent Trading Technology EU Collaboration Project.


Description:

Huddlestock Capital AS er et spin-off selskap fra Universitetet i Stavanger. Selskapet utvikler finansielle modeller og formler for internasjonal handel for å optimalisere avkastning samtidig som teknologien også minimerer tap. Huddlestock vil automatisere mye av analysearbeidet i forhold til evalueringer og prissettinger av selskaper som i dag blir gjort manuelt av analytikere. Grunnet tilgang til såkalt ?big data? vil det være mulig å utvikle en finansiell teknologi som kan tillegges kunstig intelligens for å bedre forstå og analyse bevegelsene til verdipapirer enn det som eksisterer i dag. Prosjektet vil kunne ha en større relevans for Eurostars og for de deltagende partnerne i forhold til markedet og klimaet for finans i 2000 tallet og utover. Intel ligente analyseverktøy vil gjøre det enklere for banker, institusjoner og andre å oppdage om det er utfordringer i finansindustrien som må tas tak i før det er for sent. Denne type analyser vil gjøre det mulig å være proaktiv i å forhindre slike utfordrin ger som har oppstått i forhold til overprisede finansinstrumenter og salg av gjeld som inneholder altfor høy risiko for den jevne investor. Forskningen som la til grunn for opprettelsen av Huddlestock Capital AS har vist at den preliminære teknologien k an gi svært lovende resultater i forhold til tradisjonelle verktøy for analyse og handel. På Oslo Børs har dette vist seg i en langt høyere avkastning ved å bruke et kvantitativt automatisert analyseverktøy som har samlet historiske data på 10 av de mest volatile aksjene 4,5 år tilbake i tid. De historiske dataene brukes strategisk for å determinere bevegelser frem i tid, assistert av teknisk- og semantisk analyse. Forskningen på disse aksjene har vist at metodikken og analyseteknologien vil kunne impleme nteres mot flere markeder og andre handelsinstrumenter enn OSEBX.


Project leader: Fredrik Hærem Fjellså

Started: 2014

Ends: 2014

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 120000

Institution: HUDDLESTOCK CAPITAL AS

Address: Stavanger