View Project

Norwegian AI Directory

Oslo Life Science 2020


Description:

Oslo Life Science 10.–13. februar 2020 er en konferanse for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsvirksomhet og politikk innen livsvitenskap. Konferansen arrangeres for femte gang av UiOs tverrfaglige satsing UiO:Livsvitenskap. Satsingen skal styrke kvalitet og samhandling i forskning; rekruttere, utdanne og utvikle talenter; og fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse. Konferansen startet med et halvdagsarrangement i 2016 med UiO som eneste arrangør, og har vokst gradvis til fire dager med flere samarbeidspartnere og flere arrangementer. På hovedarrangementet i 2020 ønsker vi å se inn i det neste tiåret. Hva kan livsvitenskap bringe oss i 2020–2030? Hva er rollen til kunstig intelligens og beregningsorientert livsvitenskap? Hvordan kan akademia, sykehus og industri samarbeide om å utvikle bærekraftige løsninger for en bedre verden? Hvordan kan Oslo og Norge styrke sin posisjon som kraftsenter for livsvitenskap i Europa? I 2024 står det nye Livsvitenskapsbygget ferdig ved UiO. Dette blir hjertet i Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City. Denne søknaden gjelder - hovedarrangement for akademia, sykehus, industri og politikere i universitets aula 10. februar - seminar for unge talenter ved UiO og NMBU 11. februar - åpent møte i regi av UiO NMBU med klima og miljø som tema for et allment publikum 11. februar Utover dette har flere samarbeidspartnere og enheter ved UiO, inkludert tverrfaglige forskningsgrupper som finansieres av UiO:Livsvitenskap, egne arrangement innen helse og miljø for ulike målgrupper. Alle arrangementene er åpne og gratis for deltakerne. Konferansen arrangeres i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Oslo universitetssykehus (OUS), Legemiddelindustrien (LMI) og Oslo Cancer Cluster, Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved UiO og Bioteknologirådet. Oslo kommune vil bli forespurt å være vertskap for mottakelse etter hovedarrangementet.


Project leader: Norunn Kristin Torheim

Started: 2019

Ends: 2020

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 1e+05

Institution: UiO:LIVSVITENSKAP

Address: Oslo