View Project

Norwegian AI Directory

Hvordan vil bruk av AI i kunderelasjonen påvirke Sparebanken Sør sin evne til å opptre som en etisk, samfunnssansvarlig relasjonsaktør


Description:

PhD-arbeidet skal undersøke og belyse hvilke verdier som eventuelt står på spill når algoritmene overtar sentrale prosesser i kunderelasjonen. Perspektiver fra Martin Heidegger sin tenkning om menneskets væren og eksistens vil bringes inn – i særdeleshet hans tanker rundt teknologien (teknikkens) betydning for det moderne mennesket – for å undersøke om det åpenbarer seg noen tydelige, etiske spørsmål som kan og bør belyses sterkere når teknologien i vår tid i større og raskere grad utvikler seg fra å være et verktøy til å bli en mer autonom form for teknologi. Når teknologien blir en mer integrert og en usynlig “forlengelse” eller “utvidelse” av menneskets væren og “befintlighet” i Heideggersk forstand - hva skjer da? Hva gjør teknologien med oss? På hvilken måte kan dette være etisk problematisk? Avhandlingen vil undersøke hva den digitale transformasjonen kan føre til når informasjonsteknologien og utvikling av kunstig intelligens har nådd et punkt der AI er både et formidabelt verktøy og samtidig et formidabelt våpen. Det trengs nye, bevisste tilnærminger for å lede teknologiske virksomheter i vår tidsalder som fremover blir definert av kraftfulle nyutviklinger som AI. Selskaper som skaper teknologi må også ta på seg et større ansvar for fremtiden. PhD-prosjektet skal bestå av fire artikler (inkludert en kappe), bruke andvendt filosofi og kvalitativ metode som forskningsmetoder. Prosjektet skal romme et kvalitativt case fra Sparebanken Sør. Avhandlingen vil skrives på norsk, det vil lages en engelsk abstrackt. Følgende artikler er planlagt: Artikkel 1: Innføring av kunstig intelligens vil kunne føre til redusert tillit til banken Artikkel 2: Casestudie fra Sparebanken Sør: Bruk av kunstig intelligens i markedsføring av spareprodukter Artikkel 3: Etiske konsekvenser ved bruk av kunstig intelligens i kunderelasjonen Artikkel 4 (Kappe): Vidunderlige nye verden? Etikkens rolle i bruk av AI i sentrale kundeprosesser i bank (se vedlegg "Skisse - doktorgrad_v1.0")


Project leader: Rolf Horst Søraker

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1735000

Institution: SPAREBANKEN SØR

Address: Kristiansand