View Project

Norwegian AI Directory

Energioptimalisering kjøle- og varme behovet av næringsbygg ved bruk av kunstig intelligens.


Description:

Det skal i Prosjektperioden utformes søknad til EIC Accelerator Pilot. Søknaden skal inneholde dokumentasjon knyttet til teknologien, kontrakter, økonomisk underlag og pitchdeck. Dette underlaget må utarbeides og prosjektperioden vil bli benyttet til dette. Prosjektet det søkes tilskudd til. Det skal gjennomføres en søknad til EIC Accelerator Pilot, Horizon 2020 som omhandler et pilot prosjekt som har som hovedmål å redusere energi forbruket og kostnadene i næringsbygg ved å videreutvikle et eget utviklet SD-anlegg ved bruk av kunstig intelligens. Den ferdig utviklede applikasjonen skal gjøre bygget i stand til å redusere energi kostnadene ved bruk av kunstig intelligens og ta hensyn til strømpris, vær prognoser og byggets energilagringsevne. Klargjøre bygget for morgendagen og på den måten kunne tilby fleksibilitet inn i strømmarkedet og samtidig redusere forbruk og effekttopper. SD-anlegget skal utvikles til en total programvare der man skal kunne drive energi ledelse og energi oppfølging av bygningsmassen programvaren er installert. På denne måten vil man få full kontroll over bygningsmassen gjennom kun en programvare og dermed enklere kunne holde fullstendig kontroll på bygningene ved hjelp av algoritmer som til enhver tid holder bygningenes varme- og kjøle behov optimalt. Etter et realistisk pilotprosjekt er gjennomført skal den utviklede programvaren være installert og ha redusert energiforbruket, effekttoppene og klargjort bygget for å kunne tilby fleksibilitet inn i strømmarkedene.


Project leader: Jahn Åsvald Einarsmo

Started: 2019

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 75000

Institution: SENTIENT ENERGY AS

Address: Lindesnes