View Project

Norwegian AI Directory

Optimal design og drift av energisystemer ved bruk av maskinlæring og kunstig intelligens


Description:

Prosjektet består av et litteraturstudium og teoretiske studier for å utvikle kunnskap om verktøy og metoder basert på kunstig intelligens (AI) med fokus på smarte energisystemer. Videre innsamles data fra et referanseanlegg, den termiske energisentralen installert i Stavanger svømmehall. Disse dataene brukes til å utvikle validerte AI-baserte verktøy. Kjernen i forskningen er å studere AI for overvåking og drift av energisystemet, for å opprettholde pålitelighet, sikre komfortbehov og forbedre energieffektivitet. Dette vil bidra til å øke kandidatens kunnskap om datadrevne tilnærminger, AI-teknologi, målinger og datastyring, som danner grunnlaget for implementering av intelligente løsninger i smarte energisystemer. Resultatene vil belyse mulighetene og utfordringene som smarte løsninger for overvåking og energiledelse gir, som sammenliknes med et reelt driftsscenario. Videre defineres en casestudie basert på pågående prosjekter, på Sola lufthavn og ny Bodø lufthavn. Kandidaten er involvert i begge prosjektene som rådgivende energiingeniør. Kunnskapen utviklet ifm. referansecasen vil bli brukt til å undersøke implementering av smarte løsninger for mikronettet som utvikles ved Stavanger lufthavn. Resultatene vil avdekke de praktiske begrensningene i et eksisterende system angående sensorer, målefrekvens, representative data etc. Videre forsøkes det å dele erfaringene fra dette delprosjektet ved design av energisystemene på nye Bodø lufthavn.


Project leader: Fredrik Skaug Fadnes

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1759000

Institution: NORCONSULT AS

Address: Bærum