View Project

Norwegian AI Directory

Telenor støtte til AI-forskning ved NTNU


Description:

Hovedmålet med prosjektet er å videreføre intensjonene bak Telenors bidrag til AI-forskningen ved NTNU, nemlig å styrke forskning, utvikling og utdanning innen områdene kunstig intelligens (AI) og maskinlæring, stordata-analyse og tingenes internett (IoT). I denne søknaden søker vi spesifikt om finansiering til å styrke forskningen på området. For at Norge skal kunne utmerke seg internasjonalt på dette fagfeltet er vi avhengig av å ikke bare kunne henge med i utviklingen, men bidra til å utvikle "state of the art" i Norge. Med bakgrunn i dette, ønsker å styrke grunnforskningen på AI ved NTNU, ved å videreutvikle fagmiljøet innen AI og nærliggende fagområder, for stipendiater, postdoktorer og professorer. Vi ønsker å bruke finansieringen til å: - ansette flere til å forske på grunnleggende problemstillinger - øke og forbedre det faglige tilbudet til PhD-studenter og andre - øke mobiliteten til PhD-studenter, postdoktorer og andre forskere, slik at mulighetene blir enda bedre for å reise ut og samarbeide med nordiske og internasjonale forskere - øke tverrfagligheten i AI-miljøet ved å i større grad inkludere andre forskere fra andre fagretninger, slik at vi kan forske på mer sammensatte problemstillinger


Project leader: Ole Jakob Mengshoel

Started: 2020

Ends: 2020

Category: Ukjent

Sector: Annet

Budget: 5025000

Institution: Ingen

Address: NA