View Project

Norwegian AI Directory

Objektiv klassifisering av slakt


Description:

Klassifiseringen av slakt har to hovedhensikter, det skal tjene som grunnlag for (1) det merkantile oppgjøret mellom produsent og slakteri og (2) hvordan slaktet best kan videreforedles. Animalia har, de senere årene, vært med å utvikle objektive metoder for klassifisering av slakt av storfe, rein og sau. Prosjektet skal øke presisjonen i klassifiseringen, styrke tilliten til resultatene for både slakteri og produsent (bonde), samt å redusere kostnader. De objektive klassifiseringsmetodene skal tilfredsstille EU sine krav til presisjon. For storfe (og rein) settes den objektive klassen ut fra slaktets vekt og lengde, samt andre kjente opplysninger om slaktet slik som kjønn, alder og rase. For fettmålingene hos storfe er et operatørstyrt system basert på mikrobølgeteknologi under utvikling. For sau har prosjektet MeatCrafter utviklet et helautomatisk instrument som bestemmer klasse og fettgruppe. Evaluering av instrumentets presisjon og stabilitet er en viktig del av OBKLAS. I Norge benyttes det optiske instrumentet GP7, operert av en sertifisert klassifisør, til fastsettelse av kjøttprosent (klasse) hos gris. Høsten 2019 har en Autofom blitt installert hos slakteriet Fatland Oslo. Autofom er det foretrukne klassifiseringsinstrumentet for griseslakt i store Europeiske slakterier. Evaluering av presisjon for Autofom og MeatCrafter er en sentral del av OBKLAS. For alle artene skal klassifiseringen gjenspeile de reelle verdiene. Klassifiseringsresultater skal evalueres mot resultatene fra Animalia sin skjæreavdeling som med mye høyere nøyaktighet viser slaktenes reelle verdi.


Project leader: Lars Erik Gangsei

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1739000

Institution: ANIMALIA AS

Address: Oslo