View Project

Norwegian AI Directory

Ansvarlig kunstig intelligens for personlig økonomisk planlegging


Description:

PhD prosjektet vil fokusere på bruk av ansvarlig kunstig intelligens i finansnæringen. Målet er å forklare og verifisere AI modeller gjennom supplerende opplæringsmetoder og ved bruk av alternativ arkitektur på modellene. For å gi privatkunden god rådgivning er det viktig å kunne forklare modeller og utfallsrom slik at kunden opplever rådgivningen som både forståelig og tillitvekkende. Vi vil jobbe med modeller rundt transaksjoner, prediksjon av forbruk og utvikling av "netto formue" slik at både banken og kunden kan vurdere alternative økonomiske disposisjoner på kort og lang sikt. Det vil også være aktuelt å se nærmere på forklarbare AI modeller for kredittscoring.


Project leader: Rune Melberg

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1735000

Institution: SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

Address: Stavanger